Տնտեսագիտության տեսություն Կիրակոսյան Գ. Ե. ,Խլղաթյան Ի. Ե.-2009