Տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասի պատճառած վնասի հատուցումը -Գ.Բեքմեզյան -2000