Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ-Գ.Գ.Ղազարյան-2015