Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի օբյեկտը քաղաքացիական դատավարությունում-Վ.Հովհաննիսյան-2007