Վարկային պայմանագիր հասկացությունը և դրա առանձնահատկությունները – թիվ 1 – Տ.Մարկոսյան- 2010