Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ Գ. Մ. Մանուկյան-2006