Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում-2017