Սերգեյ Աղաջանյան “Գուրգեն Մահարու արձակի պոետիկան”