Սահմանադրական իրավունքի 2-րդ հիմնական իրավունքներ-Միխայել Զաքս-2015