Սակավարյունություններ Փոխներարկաբանության հիմունքներ-Դաղբաշյան Ս.Ս.,Զախարյան Ա.Խ.,Քամալյան Մ.Հ.,-2008