Ռիսկերի բաշխումը արժեթղթերով գործաքներ կատարելիս – թիվ 3 – Լ.Մելիքջանյան- 2011