Նյութական իրավունքի նորմերի սխալ մեկնաբանումը՝ որպես դատական ակտը վերաքննության կարգով բեկանելու հիմք-Վ.Հովհաննիսյան-2002