Նախնական դատական վերահսկողությունը որպես անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշպանության երաշխիք- Ս.Դիլբարյան