Մենաշնորհային և երիշխող դիրքի կարգավորումը ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի – թիվ 3 – Վ. Թավադյան- 2010