Մակրոտնտեսական վերլուծություն, մոդելավորում և կանխատեսում