Հոգեբանություն-Ա.Գ.Կովալյով, Ա. Ա. Ստեպանով, Ս. Ն. Շաբալին