ՀՀ Պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքը, կազման մեթոդները , քննարկման և հաստատման կարգը, գործընթացի տարրերը