ՀՀ-ում բնական ռեսուրսների պետական կառավարման տեղեկատվական ապահովման իրական հիմքեր – թիվ 4 – Գ. Մովսիսյան- 2011