Հետազոտությունների ճառագայթային մեթոդներ-Գ.Հ.Հովհաննիսյան-2017