ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ