Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք-Ն.Գ.Ահարոնյան,Ե.Ռ.Իսրայելյան