Հանցագործությունների քննության ընթացքում հատուկ գիտելիքների կիրառումը միջնադարյան Հայաստանում – թիվ 2 – Ա.Չախոյան- 2010