Հանրության սկզբունքի տեղը և դերը քրեական դատավարության սկզբունքների համակարգում – թիվ 1 – Ղազինյան- 2013