Հայ գրքի և գրատպության պատմության փիլիսոփայական անդրադարձներ-Հ.Միրզոյան-2015