Համատեղ վերաքննության հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությում-Վ.Հովհաննիսյան-2010