Հախորդակցման և աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ-Տ. Խաչատրյան-2012