Կորպորացիայի կապակցության առաջացող կորպորատիվ իրավահարաբերությունների առանձնահատկությունները-Վ.Ավետիսյան