Կոալիցիոն կառավարություն – թիվ 1-2 – Գ.Դանիելյան- 2012