Կանխարգելման սկզբունքն էկոլոգիական իրավունքում – թիվ 2 – Վ. Բեջանյան- 2010