Իրավաբանական հոգեբանություն-Ս.Արզումանյան-Էլդա Գրին-2004