Ինֆորմատիկա-Համակարգչային տեխնոլոգիաներ-Ա.Գալանտերյան,Ջ.Մնացականյան,Գ.Պողոսյան-2004