ԹՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- Կ. Ս. Մարգարյան, Լ. Տ. Սողբաթյան-2018