Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ-Ա. Հ. Թռչունյան, Ն.Կ.Հայրապետյան, Հ.Մ.Կարապետյան-2017