Ընդհանուր դեղագիտական քիմիա.Անօրգանական դեղապատրաստուկներ – Ռ. Հ. Հակոբյան-1995