Էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի շրջանակներում կիրառվող հիմնական եզրույթների շուրջ – թիվ 4 – Հ.Հախվերդյան- 2012