Երկխոսություններ ծնողների հետ-Ջ. Հ. Գյուլամիրյան-2002