Դեղագործականն տեխնոլոգիա-Դեղերի արդյունաբերական արտադրություն-2016