ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ և ԴԵՂԱԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ- ՉԻՉՈՅԱՆ Ն. Բ., ԳԱԼՍՏՅԱՆ Հ. Մ.-2014