Դատական փորձաքննությունների հիմնադրույթներն ըստ ՀՀքրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի – թիվ 1 – Վ. Ենգիբարյան- 2013