Գույքային պատասխանատվության ինստիտուտի էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը-Տ.Կ.Բարսեղյան -2006