Գործարքի կնքման էլեկտրոնային ձևի հարցի շուրջ- Ա. Հայկյանց, Վ.Դանիելյան -2004