Գյուղացիական տնտեսությունների կոոպերացումը, կառավարումը և կազմակերպումը