Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դերը շուկայական հարաբերություններում- Տ.Բարսեղյան-2007