Գծային,երկգծային,քառակուսային ձևեր և նրանց որոշ կիրառությունները-Ս.Հ.Դալալյան-2016