Գենետիկա առարկայից գործնական պարապմունքներ անցկացնելու վերաբերյալ ուսումնական ձեռնարկ-2008