Գասպարյան Ս. Ք., Մաթևոսյան Ա. Ի “Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկնաբանություն”