ԲՏԱ անցանկալի կողմնակի ազդեցության շտկման նոր մոտեցում- Հ. Ազարյան