Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործության հանցակազմի հատկանիշ – թիվ 2-3 – Ս.Առաքելյան- 2013