Բուսանունների հայերեն, լատիներեն, ռուսերեն բառարան