Բուսաբանություն-Դումանյան Կ.Հ., Մելիքյան Ե.Ա.-2011